Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

loveproof
12:52
6820 546f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

January 17 2020

loveproof
22:15
Myślałam, że mam w Tobie takiego przyjaciela, że gdy tylko potrzebuję, o trzeciej w nocy, o szóstej rano, kiedy chce Ci się spać.. Kiedy potrzebuję to Ty bez wahania jesteś. I chyba to zabolało najbardziej, że jednak nie.
loveproof
21:15
2655 a24f 500
loveproof
20:47
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaanakarenina anakarenina
loveproof
20:47
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viaanakarenina anakarenina
loveproof
20:38
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
loveproof
20:22
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z tobą.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

January 12 2020

loveproof
22:37
Musi być wierna swojemu mężowi, jak plaża, którą może obmywać tylko jeden ocean.
— Palmy w śniegu

January 09 2020

loveproof
19:07
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
loveproof
19:06
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viaaletodelio aletodelio
loveproof
19:00
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaletodelio aletodelio
loveproof
18:57
8813 cbba 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
loveproof
18:56
5598 6b3d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
loveproof
18:32
18:32
loveproof
18:32
loveproof
18:31
loveproof
18:26
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
loveproof
18:25
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabanshe banshe
loveproof
18:23
Nie chcę nawet liczyć, ile spadających gwiazd i zdmuchniętych świeczek zmarnowałam na Ciebie.
— ja. dzisiaj. co za marnotrawstwo.
Reposted fromhesiamela hesiamela viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl