Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

loveproof
19:44
Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted fromlust lust viapersona-non-grata persona-non-grata
19:43
2542 7cdf
loveproof
19:41
9619 5064
Reposted fromdusix dusix viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
loveproof
19:38
loveproof
19:37
19:37
loveproof
19:37
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
19:36
8834 54ee 500
loveproof
19:35
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
19:34
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
19:32
0120 e420
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
loveproof
19:27
loveproof
19:27
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
loveproof
19:26
loveproof
19:25
8023 0687
19:25
3936 441d 500
loveproof
19:25
1824 17a6
loveproof
19:24
loveproof
19:23
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaanakarenina anakarenina

August 24 2017

loveproof
18:10
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl