Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

loveproof
19:00
Ćpanie jest w porządku. Kiedy już raz spróbujesz to Cię zaskoczy. Zaskoczy Cię tym w jaki sposób odbierałeś świat na trzeźwo. Zrozumiesz, że istnieje przed i po. Odkryjesz, że świat jest szary i bezkształtny. Co innego po zaćpaniu. Wszystko nabiera głębi i piękna. Nie myślisz o niczym złym, bo zło nie istnieje. I gdyby można było, to ćpałabym bez przerwy. Bez względu na skutki. Słabo znoszę świat na trzeźwo. Jedni kolekcjonują wspomnienia, ja kolekcjonuję dobre odloty. 
— A.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
loveproof
18:56
9012 a554
loveproof
18:54
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
loveproof
18:54

July 10 2017

loveproof
17:49
7009 7fda

June 30 2017

loveproof
18:48
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
loveproof
18:46
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
loveproof
18:46
9127 330b 500
loveproof
18:43
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
loveproof
18:43
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapengin pengin
loveproof
18:31
liczyłam na Ciebie, przyjacielu. w milczeniu znosiłam Twoje kolejne historie zagłuszające mój krzyk, aż w końcu zrozumiałam, że jesteś zatroskanym tylko o siebie egoistą, który chętnie się wyżali, ale nigdy nie obiecywał nic wzamian. dotarło do mnie, że ten dobry człowiek, który dawał mi oparcie, w gruncie rzeczy nie istnieje, że to tylko moje mrzonki. błagalne prośby chorej wyobraźni o Twoje zainteresowanie, o Twoje pytanie, jak się czuję. nic z tych rzeczy, skarbie. istniałeś tylko w mojej głowie. teraz wiem, że muszę sobie radzić sama.
http://fb.com/prosteformyliryczne
loveproof
18:31
8522 787e
Reposted frommoai moai viapersona-non-grata persona-non-grata
loveproof
18:31
2166 52e2
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
18:30
loveproof
18:29
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viapengin pengin
loveproof
18:28
Bo tak naprawdę nie da się poznać drugiego człowieka. Nie do końca.
— Eric Lindstrom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
loveproof
18:26
4043 f9bb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
loveproof
18:25
loveproof
18:24
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaWilalena Wilalena
loveproof
18:21
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viaszyszka016 szyszka016
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl