Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

loveproof
21:28
Tylko sobie pozwalamy zobaczyć siebie.

November 02 2019

loveproof
10:23
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaegzystencja egzystencja
loveproof
10:23
loveproof
10:21
Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek

September 23 2019

loveproof
17:30
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
loveproof
17:30
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
loveproof
17:30
loveproof
17:24
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaimaginaryoneslives imaginaryoneslives
loveproof
17:24
loveproof
17:24

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

loveproof
17:23
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
loveproof
17:21
5268 764f
17/9/17
17:21
17:19
loveproof
17:17
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
loveproof
17:12
17:10

kushandwizdom:

“It doesn’t matter how much I meant to you, because in the end you still left.”

Unknown

(via thelovenotebook)
loveproof
17:07
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
loveproof
17:06
6827 74d9 500
loveproof
17:05
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl