Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

loveproof
20:44
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
loveproof
20:44
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialambadada lambadada
20:43
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveproof
20:38
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:38
1667 c8ab

I love everything about this film.

20:37
20:36
4109 e196 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
18:14
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

18:10
0137 70ed 500

eredion:

This. This is what I want to experience one day before I die.

Reposted fromSkydelan Skydelan viatutus tutus
loveproof
18:09
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaempathetic empathetic
loveproof
18:04

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viaxmissingx xmissingx
loveproof
18:04
Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea viaxmissingx xmissingx
loveproof
18:03
loveproof
18:02
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viatouchthesky touchthesky
18:00
5447 0eaf
18:00
3744 c2cf
Reposted fromdivi divi
loveproof
17:59
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
17:56
8733 4785 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialovesweets lovesweets
17:55
0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess vialovesweets lovesweets
loveproof
17:53
0611 5c51
Reposted fromcountingme countingme viablacksadcat blacksadcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl