Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

loveproof
17:26
0448 e7b2 500

June 20 2019

loveproof
15:49
2023 c082
Reposted fromlittlefool littlefool viaSayid Sayid
loveproof
15:48
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaSayid Sayid
loveproof
15:24
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— 15/03/24
Reposted bymems mems

June 13 2019

loveproof
11:53
1698 4bb8
Reposted fromxawery xawery vianimfomanka nimfomanka
loveproof
11:45
Istnieją nałogi, z których nie powinniśmy się leczyć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtakeabreath takeabreath vianimfomanka nimfomanka
loveproof
11:25
Bądźcie miłością,
Która wszystko znosi,
Wszystkiemu wierzy,
Wszystko przetrzyma,
Tą miłością,
Która nigdy nie zawiedzie.
— życzenia ślubne
Reposted byguerrierapengin
loveproof
11:12
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
loveproof
11:11
1567 9d92
Reposted fromkarahippie karahippie
loveproof
11:11
1575 ef35
Reposted fromkarahippie karahippie
loveproof
11:09
7071 3f30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiewiastqa niewiastqa
loveproof
11:09
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewiastqa niewiastqa
loveproof
11:09
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie vianiewiastqa niewiastqa
loveproof
11:05
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewiastqa niewiastqa
11:04
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianiewiastqa niewiastqa
loveproof
11:04
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiewiastqa niewiastqa

June 11 2019

loveproof
17:17

Dobrze mieć miejsce, do którego się wraca. I dobrze mieć ludzi, którzy na ciebie czekają.

— Kaja Kowalewska
17:04
loveproof
14:49
Pocałował mnie i wiedziałam, że mnie zrujnował.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin

June 10 2019

loveproof
13:18
Trzymanie go za rękę wydaje mi się być takie naturalne. Jakbym robiła to od zawsze. Jakbym nigdy nie miała przestać. Jakby jego dłoń była idealna dla mojej.
— found
Reposted fromlanni lanni viainnocuous innocuous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl