Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

loveproof
19:38
0496 828f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadeeper deeper
loveproof
19:36
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viazapomniane zapomniane
loveproof
19:33
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
loveproof
19:33
1028 9d91 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveproof
19:33
loveproof
19:32
loveproof
19:31
8543 dd6f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamoai moai
loveproof
19:23
19:23
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viapersona-non-grata persona-non-grata
loveproof
19:23
loveproof
19:19
8593 a8ae 500
loveproof
19:19
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viate-quiero te-quiero
loveproof
19:19
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viate-quiero te-quiero
loveproof
19:18
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viate-quiero te-quiero
loveproof
19:18
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viate-quiero te-quiero
loveproof
19:16
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viayourheartbeat yourheartbeat

May 18 2018

loveproof
23:35
Zostawiłaś to wszystko, co Cię powstrzymawało?

Byś mogła teraz trzymać się tego, co liczy się najbardziej?
loveproof
23:31

W miłości najważniejszy jest trójkąt. I nie chodzi mi o sytuację kiedy one dwie klęczą, ani nawet o taką gdy ona klęczy przy dwóch samcach.

Trójkąt ma trzy wierzchołki.

Jeden to intymność.

Drugi to namiętność.

A trzeci to zaangażowanie.

May 10 2018

loveproof
19:29
Reposted fromjedyny jedyny viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:29
3897 ba69 500

different-landscapes:

Coron Island, Philippines

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl