Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

loveproof
20:56
6937 8fe3
loveproof
20:55
Reposted fromMamba Mamba viaszelestyna szelestyna
loveproof
20:52
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaKaledonia Kaledonia
loveproof
20:52
0554 e927
loveproof
20:50
bo widzisz, jak sie kogoś kochało naprawdę, wraz z jego wszystkimi przeklętymi wadami i okropnym chrakterem, mimo ciągłych awantur i przepychanek emocjonalnych - nigdy się o nim nie zapomni. możesz mieć nowe życie, możesz wyjechać z miasta, nowe problemy, nowi przyjaciele, nowa praca, nowy związek, tak po pewnym czasie możesz mieć nowy związek, ludzie nie są stworzeni do samotności przecież. ale każdego dnia, gdzieś z tyłu głowy masz obraz Twojej prawdziwej miłości, myślisz o niej, ten obraz nie zniknie, bo jest jak tatuaż w Twojej pamięci. masz wyryte jej oczy i moment, w którym były tylko Twoje. nie mówisz o tym nikomu, tylko Ty to wiesz, nie myślisz o tym obsesyjnie, te myśli są jakby podświadome, ale towarzyszą Ci bardzo często. tak mówię tu o miłości prawdziwej, nie, Ty nie wiesz o czym mowa.
— .
loveproof
20:48
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
loveproof
20:47

“Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.”

Marta Kostrzyńska

Reposted fromveridiana veridiana via12czerwca 12czerwca
18:23
loveproof
18:16
1307 243f
loveproof
16:54
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapanda3 panda3
16:53
6472 8f53
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadragonslover dragonslover
loveproof
16:52
loveproof
16:48
2304 246d
przepis
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaonebreath onebreath
loveproof
16:48
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacammycat cammycat
loveproof
16:43
2884 c291
loveproof
16:39
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
loveproof
16:39
3310 e2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
loveproof
16:38
3323 b88b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
loveproof
16:38
3335 40d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
loveproof
16:36
Choć bym obiecał coś tobie i sobie,
I tak przy pierwszej lepszej okazji znowu to zrobię.
— Miuosh
Reposted byurodzonawprimaaprilisnicdostraceniagoraca-czekoladaWrongwaydyingfordanceeloiseismeavieesentymentalnaLovelyMollykaygatsbyNatalcynkazolzalaparisienneazazeljasminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl