Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

loveproof
20:56
Nie znosiła chłopców, którzy nigdy się o nic nie wściekali. W jej świecie wściekłość równała się namiętności, a to oznaczało dobrą zabawę.
— Cassandra Clare
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:56
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:52
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś, kiedyś, odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie monety". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:36
7965 535a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:31
7984 bd6f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:27
7991 5fba 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:23
Za dużo czasu na myślenie, to zawsze przepis na katastrofę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:16
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:13
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:04
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaheavencanwait heavencanwait
loveproof
20:00
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaheavencanwait heavencanwait
loveproof
19:38
8415 1529 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

August 15 2019

loveproof
01:39
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaifyouleave ifyouleave
loveproof
01:39
2305 2cd7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaifyouleave ifyouleave
loveproof
01:39
3034 e2f4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaifyouleave ifyouleave
loveproof
01:37
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaifyouleave ifyouleave
loveproof
01:37
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaifyouleave ifyouleave
loveproof
00:23
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
loveproof
00:22
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viahormeza hormeza

August 14 2019

loveproof
23:40
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl