Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

18:03
9831 a88c 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:03
9847 75a0 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:03
9856 4df0 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:03
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveproof
18:02
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
04:20
9934 50c4 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
04:19
loveproof
04:19
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaWilalena Wilalena
loveproof
04:18
to niesamowite, jak bardzo obcy mogą być dla siebie ludzie przy jednym stole. jak fałszywa jest ta gra pozorów. jak znikoma empatia. a przeciez to niby jedna rodzina, krew z krwii. moze lepiej by bylo swieta spedzac w gronie przyjaciol, znajomych, albo chociaz milych sasiadow? zrywam z ryja maskę i z niepokojem patrzę na 2018.
www.fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
loveproof
04:17
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

December 27 2017

loveproof
15:08
1144 f81b
Reposted fromsinfoniademiedo sinfoniademiedo
loveproof
15:00
4977 d504
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
loveproof
15:00
5438 ae46
loveproof
14:58
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
loveproof
14:58
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić. 
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
loveproof
14:55
5439 4aea 500
Reposted fromPoranny Poranny viaBornangel Bornangel
loveproof
14:53
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaBornangel Bornangel
loveproof
14:52
loveproof
14:51
6880 033e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaBornangel Bornangel
14:47
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaBornangel Bornangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl