Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

19:07
8241 634e 500
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
loveproof
19:06
6920 6228
Reposted fromxalchemic xalchemic viate-quiero te-quiero
loveproof
19:04
4829 c7e8
loveproof
19:03
I kiedy pierwszy raz go spotkałam, zastanawiałam się, co mogłoby mnie łączyć z takim facetem jak on.
Reposted fromitwaslove itwaslove viathesmajl thesmajl

September 04 2017

17:16
3820 21e3
loveproof
17:15
2862 082a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
loveproof
17:14
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
17:12
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 03 2017

loveproof
20:03
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
loveproof
20:03
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viabutterfly-effect butterfly-effect
loveproof
19:56
Gdybym żył jeszcze raz, popełniałbym te same głupstwa i błędy, ale postarałbym się popełniać je wcześniej.
— Bertrand Russell
Reposted frommissljud missljud
19:55
0847 a326
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafischikella fischikella
loveproof
19:48
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaBrilliant Brilliant
19:46
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveproof
19:44
Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted fromlust lust viapersona-non-grata persona-non-grata
19:43
2542 7cdf
loveproof
19:41
9619 5064
Reposted fromdusix dusix viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
loveproof
19:38
loveproof
19:37
19:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl